MANXA FERROS

AVÍS LEGAL

L’accés al portal de "MANXA FERROS" i a la informació relativa a qualsevol dels serveis continguts al mateix comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per aquest motiu li recomanem que llegeixi el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis que ofereix "MANXA FERROS".


Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva darrera actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva darrera actualització. "MANXA FERROS" es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment. En aquest cas entraran en vigor a partir de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aquella data.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, excepte que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. "MANXA FERROS" es reserva el dret a introduir modificacions o ometre de forma parcial o total els actuals continguts del portal de "MANXA FERROS" quan ho consideri oportú, així com el dret a impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.


Política de privacitat i protecció de dades

"MANXA FERROS" compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i empresarial, i amb els compromisos de confidencialitat propis de les activitats d’assessoria i consultoria empresarial.

"MANXA FERROS" ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals i empresarials tractades i les circumstàncies del tractament per evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es sol·liciti la cumplimentació d’un formulari en el que es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual se recullen les dades, de la identitat i direcció del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari de exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Per a les que la informació que continguin els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del portal de "MANXA FERROS" disposen de cookies o galetetes, que són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i el portal escollits, així com altres característiques o preferències de navegació de l’usuari en la seva primera sessió. Aquestes "cookies" no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que la seva única funció és personalitzar la seva navegació en la forma abans expressada. Si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions que li proporcionarem.


Propietat intel·lectual i industrial

El portal de "MANXA FERROS", les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades i programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que "MANXA FERROS" és titular o legítim llicenciatari.

"MANXA FERROS" no atorga garantia alguna sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del portal de "MANXA FERROS" quan la titularitat dels mateixos no correspongui a "MANXA FERROS".


Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol forma de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, dels elements integrants del portal de “MANXA FERROS” abans referits, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de "MANXA FERROS". En especial, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de "MANXA FERROS".

Queda prohibit, tret dels casos que expressament autoritzi "MANXA FERROS", establir vincles, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de "MANXA FERROS" diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en la direcció URL http://webferros.grupmanxa.com, o la que pugui substituir-la en el futur, així com presentar les pàgines web de "MANXA FERROS" o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.


Responsabilitats

"MANXA FERROS" no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal de "MANXA FERROS", que puguin ser impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

"MANXA FERROS" no és responsable de la informació o altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de "MANXA FERROS" mitjançant vincles, ni de la informació i d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels que s’accedeixi mitjançant vincles, hipervincles o links al portal de "MANXA FERROS" o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de "MANXA FERROS", excepte si compta amb l’autorització expressa d’aquesta última.

"MANXA FERROS" no assumeix cap responsabilitat en relació a la informació, continguts de tot tipus, serveis oferts o prestats mitjançant el portal de "MANXA FERROS" per terceres persones o entitats, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a allò anteriorment comentat puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o no puntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions relatives als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; (vi) realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vii) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (viii) en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulti d’aplicació.

"MANXA FERROS" tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueig o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de "MANXA FERROS"; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de "MANXA FERROS"; (v) errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

© "MANXA FERROS", Olot 2007.INFORMACIÓ LEGAL SOBRE MANXA FERROS

AGUSTI CM, S.L., "MANXA FERROS", Antoni llopis, 14, 17800 Olot (Girona), CIF: B17039124, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 184, volum 28061, full nº B-129176. Per a qualsevol informació addicional, posi’s en contacte amb nosaltres.

(NOTA: Si MANXA FERROS ha d’estar inscrita en algun registre especial per raó de la regulació d’alguna de les seves activitats, ha de deixar-se constància en aquest apartat).RECOMANACIONS DE SEGURETAT

  1. No obri missatges electrònics d’origen desconegut.
  2. No accepti documents ni arxius procedents de desconeguts o que tinguin un origen poc fiable.
  3. No escrigui les contrasenyes en cap document del disc dur del PC ni en a les finestres de recordatori del PC.
  4. No utilitzi contrasenyes trivials o de fàcil deducció.
  5. No faciliti dades personals o financeres si no s’està en un entorn segur i amb proveïdors de confiança.
  6. Instal·li un sistema antivirus, utilitzi’l i periòdicament, actualitzi’l.
  7. Instal·li un sistema antiespia per a evitar els programes espia i de publicitat no desitjada.
  8. Si es disposa de connexió ADSL, és convenient instal·lar un firewall personal.
  9. Realitzi còpies de seguretat de forma periòdica.
  10. Actualitzi el navegador per a tenir els protocols de seguretat en regla.